Urfamızın Başlıca Sorunları | Urfa Haber | Urfa Rehber | Urfa Tarihi

21.03.2019 - Şanlıurfa Haber & Firma Rehberi

Urfamızın Başlıca Sorunları

Başta devlet olmak üzere her kesimden insanın Şanlıurfa’nın bu sessiz çığlığına kulak vermesi gerekmektedir.

Bugün burada ülkemizin nadide şehri Şanlıurfa’nın bir türlü çözülemeyen sorunlarını konuşmak için bir aradayız.

Bildiğiniz üzere Şanlıurfamız; dünyanın en eski kenti, insanlık tarihinin başlangıcı, tüm insanlığın ortak ata yurdudur. Ve tarih boyunca “Peygamberler Yurdu”, “Peygamberler Diyarı” adları ile anılmıştır.

Sadece Türkiye açısından değil tüm dünya açısından özel bir yeri olan Şanlıurfamız bugün ne yazık ki birçok problemle karşı karşıyadır. Ve mevcut hükümet Şanlıurfa’ya hak ettiği önemi göstermeyerek bu problemlerin çözümüne dayalı gerekli adımları atmamaktadır.

Bu güzel ilimizin sorunları bir kentin kendi içinde çözebileceği küçük problemler olmaktan uzaktır.

Şanlıurfamızın boğuştuğu problemler olmazsa olmaz temel insan ihtiyaçlarına yöneliktir ve ne yazık ki bu sorunları çözecek olan devlet Şanlıurfamızı ve tüm Şanlıurfalıları yalnız bırakmıştır.

ENERJİ SORUNU

Bu güzel kentimizin problemlerinden ilki ENERJİ PROBLEMİ dir.

Bildiğiniz üzere özellikle çağımızda insanların sosyal yaşantılarını sürdürebilmeleri belli başlı enerji kaynaklarının sürekliliği ile mümkün olmaktadır. Ve özellikle de elektrik enerjisi insan yaşamının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Ve elektriğin olmadığı bir yerde bugün medeniyetten bahsedemez durumdayız.

Ancak üzülerek dile getiriyorum ki; medeniyetlerin başkenti Şanlıurfamız’da TEDAŞ; 12 saati bulan elektrik kesintilerine gitmektedir. Ve bu kesintiler sürekli tekrarlanmaktadır. Bu durum Urfalıların sadece olağan yaşantısını olumsuz etkilememektedir. Aynı zamanda da başta diyaliz hastaları olmak üzere yaşamı elektrik enerjisinin devamlılığına bağlı olan birçok vatandaşımız bu durumdan muzdariptir. Sürekli yaşanan bu kesintiler vatandaşın elektronik cihazlarının da bozularak maddi zarar görmelerine neden olmaktadır.

Vatandaşların bu sorun yüzünden gördükleri zarar sadece bireysel bir zarar olmayı aşmış aynı zamanda ekonomik problemlere de yol açmaya başlamıştır. Çünkü sanayi sektörü de bu problemden yara almaya başlamıştır.

Vatandaşa yeterli hizmet veremeyen TEDAŞ bir de bunun üzerine örneğin 100 dönümü olan ve üretim yapan çiftçimize, 30-40 bin TL’lik elektrik para cezası kesmektedir. Bu vatandaşın kaldırdığı hasılat her ne olursa olsun, ister buna buğday deyin isterseniz pamuk, bu ürünlerin satışından eline geçen miktar TEDAŞ’ın kestiği elektrik cezalarını karşılamamaktadır. Burada devlete düşen vatandaşı suçlamak, bahanelerin arkasına sığınmak değildir. Burada devlete düşen sosyal devlet ilkesinin gereğini yerine getirmektir.

Bu sorun karşısında sosyal devlet ilkesinin işletilememesi bir yana devlet tarafından kanunlar hiçe sayılmakta ve hukuksuz uygulamalarla çiftçinin destekleme primlerine haciz konulmaktadır. Bu düpedüz kanunların hiçe sayılması anlamına gelmektedir.

Şöyle ki; İcra İflas Kanunu’nda açık hüküm var. “Devlet tarafından verilen desteklemeler haczedilemez.” diyor. Peki 4 Mart 2014 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ne diyor;

“Vatandaşın elektrik borcuna karşılık destekleme primi ödenmeyecek.” Bu, kanuna karşı hiledir. Bu, bir ihkakıhak suçudur. Bakanlık özelleştirme yaptığında bu Bakanlar Kurulu Kararı’nı çıkartacağını diğer firmalara bildirseydi o firmalar da bunu bilerek ihaleye girselerdi ne olurdu? Arkadaşlar bu açıkça Bakanlar Kurulu Kararı ile ihaleye fesat karıştırmaktır.

SAĞLIK SORUNU

Şanlıurfamızın bir diğer büyük problemi ise SAĞLIK’TIR.

Şanlıurfa Kamu Hastaneleri Birliği Sekreterliği bir kamu kurumunun göstermesi gerektiği azami gayreti ve ilgiyi göstermekten oldukça uzaktır. Akçakale, Harran , Viranşehir, Halfeti, Suruç, Bozova ve Hilvan’da Hastane, Hasta yatak sayısı ve uzman doktor sayısı oldukça yetersizdir.

Şanlıurfa’da 355 kişilik bir çocuk hastanesi var. Burada günde 70 bebek dünyaya geliyor ve ancak yılda 24 bin doğum gerçekleşiyor.

Bu hastane tek başına Şanlıurfalıların sağlık problemlerini çözmeye yetmemektedir.

Şanlıurfa’da göreve getirilen hekimler hasta yoğunluğundan dolayı muzdariptir. Hekimlerin ve sağlık kuruluşlarının yetersizliği hem görev yapan sağlık mensuplarının görevlerini iyi bir biçimde yerine getirememesine hem de vatandaşın sağlık hizmetlerini yeterince iyi alamamasına sebebiyet vermektedir.

Ve ne yazık ki Sağlık Bakanlığı bu konuda da Şanlıurfalı vatandaşlarımızı kaderine terk etmiştir.

EĞİTİM SORUNU

Şanlıurfamızın bir diğer sorunu ise EĞİTİM Hizmetlerinin yetersiz oluşudur. Şöyle ki;

Başta Şanlıurfa merkez olmak üzere; ilçelerdeki okulların dersliklerindeki öğrenci sayısı 60-70’i bulmaktadır ve hali hazırda yaklaşık 9 bin öğretmen açığı mevcuttur. Ve bu rakamla Şanlıurfa öğretmen açığı en fazla olan illerimizin başında gelmektedir.

ÇEVRE SORUNU

Şanlıurfamızda Atatürk Barajı’na sınır olan il ve ilçelerden, gerek Şanlıurfa ilinin Hilvan ilçesi, Adıyaman ilinin Kâhta ilçesi, Siverek, Bozova ilçesi, bu ilçelerin ve illerin pis, atık suları arıtılmadan, olduğu gibi Atatürk Barajı’na verilmektedir. O bölgede bulunan arazilerin çoğu sulu üretim yapmakta, dolayısıyla, o suya bulaşan mikroplar; ürüne, üründen vatandaşa geçmektedir ve bu da bulaşıcı hastalıklara sebebiyet vermektedir. Bu anlamda pis, atık suları arıtılmadan ham vaziyetiyle Atatürk Barajı’na verilmemesi gerekmektedir. Çünkü Türk Ceza Kanunu 184’üncü madde anlamında belediye başkanlıkları suç işlemektedir.

TRAFİK PROBLEMİ

Şanlıurfa’nın Bozova Adıyaman duble yol çalışması durma noktasına gelmiştir ve bu konuda herhangi bir çalışma yapılmamaktadır. Her yerde kilometrelerce yol yaptık diye bas bas bağıran hükümeti bu anlamda göreve davet ediyorum.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bugün vatandaştan otopark için yüksek meblağlarda para almaktadır. Ancak bu toplanan paralara rağmen Şanlıurfamız hala otopark sorunu ile boğuşmaktadır. Bu sorunun da en kısa zamanda giderilmesi gerekmektedir.

TURİZM ve ULAŞIM PROBLEMİ

Medeniyetlerin başkenti Şanlıurfamızda Turizme yeterli olanaklar sağlanamamaktadır. Turistler için yollarını bulabilecekleri herhangi bir tabela dahi bulunmamaktadır. Turistik tesislerde tuvalet eksikliği vardır. Turistler bu turistik tesislerde içecek su dahi bulamamaktadır. Bu şehrimize gelen turistler için yeterli barınma imkanı dahi bulunmamaktadır. Oteller ve pansiyonların kapasiteleri turist sayısını kaldıramamaktadır.

Türk Hava Yolları’nın Şanlıurfa seferleri çok pahalıdır ve sadece haftada bir direk uçuşlar bulunmaktadır. Bu kadar pahalı bir ulaşım hizmeti alan Şanlıurfalılar, çoğunlukla da aktarmalı olarak seyahat etmek zorunda kalarak çile çekmektedirler.

MEVSİMLİK İŞÇİ PROBLEMİ

Son olarak değinmek gerekirse; Şanlıurfa GAP’ın eskiden başkentiydi ancak şu anda GAP’ın başkenti değil, mevsimlik işçilerin başkenti. Aşağı yukarı okullar kapanmadan iki ay önce oradaki öğrencilerin çoğu veliler tarafından alınıp tarım işçisi olarak Urfa dışına götürülmekte, Malatya’ya götürülmekte, Yozgat’a götürülmekte, Ordu’ya götürülmekte, Ankara’nın Polatlı’sına, Haymana’sına getirilmekte, bu anlamda bu öğrencilerimiz hakikaten mağdur edilmektedir. Mümkün olduğunca hem velilerin hem de öğrencilerin bu mağduriyetlerinin giderilmesi gerekmektedir.

TARLALARDA ÇALIŞAN BİNLERCE İŞÇİNİN YASAL HİÇBİR HUKUKİ GÜVENCESİ YOK

Tarlalarda çalışan binlerce işçi yasal hiçbir hukuki güvence altında olmadan ‘elçi’ veya ‘dayıbaşı’ olarak adlandırılan aracılara bağlı olarak çalışmak zorunda bırakılmaktadır. İşçilerin işverenlerinden yasal olarak herhangi bir hak talep edememesi, çalışma dönemlerinde karşılaştığı zorluklar ve işveren karşısındaki güçsüz konumlarından dolayı elçilere duyduğu ihtiyacı arttırmaktadır. Elçiler, işçilerin çalışma yaşamları ile ilgili her türlü kararı, işverenle ücret pazarlığı gibi çok önemli bir konuda bile, onlar adına verir. İşçilerin yolculuğu, çalıştığı yerlerde yapacağı alışverişleri, gerektiğinde sağlık kurumlarına ulaştırılması ve daha pek çok konuda onlar adına düzenlemeler yaparlar.

İŞSİZLİK SORUNU

Şanlıurfamız bugün Türkiye’nin en çok istihdam sorunu yaşayan kentlerindendir ve işsizlik oranları had safhadadır. Gençlerimiz işsizdir. Ve bu şehrimizin genç nüfusu iş fırsatı yakalamak için başka şehirlere göç etmekte oralarda ekmek parası telaşına düşmektedir.

Şanlıurfamız; tüm dünya medeniyetlerinin atasıdır ve hem ülkemiz hem de dünya için önemli bir yere sahiptir.

Ancak ne yazık ki bu kentimiz bugün MEDENİYET’in somut delili olan ELEKTRİK, EĞİTİM, SAĞLIK, ÇEVRE, İŞ, ULAŞIM hizmetleri konusunda problemlerle bir başına bırakılmıştır.

Bu yalnızlık Şanlıurfa’nın yalnızlığı değildir. Bu yalnızlık MEDENİYETLERİN BAŞKENTİNİN, VE BU KENTTEN DOĞAN MEDENİYETLE VAR OLAN TÜRKİYE’NİN YALNIZLIĞIDIR.

 

Reklam
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ